Uwaga: prosimy wszystkich klientów firmy którzy zakupili przejściówkę/adapter ZLA0130A, ZLA0557

Dotyczy ZLA0130A
Uwaga: w związku z niezgodnością z pkt. 9.2 normy PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009 prosimy wszystkich klientów firmy którzy zakupili przejściówkę/adapter ZLA0130A o zaprzestanie sprzedaży i zwrot stanów do magazynu głównego naszej firmy. Używanie w/w przejściówki może grozić porażeniem prądem. Na zwrócony przez Państwa towar, będą wystawiane faktury korygujące.

Dotyczy ZLA0557
Uwaga: w związku z niezgodnością z pkt. 10.3 normy PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009 prosimy wszystkich klientów firmy którzy zakupili przejściówkę/adapter ZLA0557 o zaprzestanie sprzedaży i zwrot stanów do magazynu głównego naszej firmy. Używanie w/w przejściówki może grozić porażeniem prądem. Na zwrócony przez Państwa towar, będą wystawiane faktury korygujące.