Sukces firmy LECHPOL potwierdzony nagrodami

Firma LECHPOL, będąca producentem sprzętu elektronicznego marki Kruger&Matz, kończy bieżący rok sukcesem, który potwierdzają wyróżnienia przyznane przez niezależne stowarzyszenia przedsiębiorców. W ostatnim czasie firma otrzymała trzecią już statuetkę Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców, Polską Nagrodę Innowacyjności,  Lidera Przedsiębiorczości 2014 roku, tytuł Euro Firma Roku 2014 oraz znak EuroRenoma. Dodatkowo Warszawska Izba Przedsiębiorców szczególnie wyróżniła Prezesa firmy Lechpol, Zbigniewa Leszka przyznając mu Nagrodę im. Stanisława Wokulskiego.

Firma Lechpol jest przykładem przedsiębiorstwa, które od blisko 25 lat nieprzerwanie buduje swoją pozycję na rynku urządzeń elektronicznych. O umocnieniu roli firmy i jej innowacyjności świadczą nie tyle dane finansowe, co fakt, że urządzenia, które Lechpol wprowadza na rynek są coraz bardziej znane i doceniane przez klientów. Potwierdzeniem tego jest przyznana przez Polską Agencję Przedsiębiorczości Nagroda Innowacyjności 2014, którą firma otrzymała za markę Kruger&Matz oferującą urządzenia mobilne jak smartfony i tablety oraz sprzęt audio - słuchawki i wieże Hi-Fi.

Jednym ze szczególnych wyróżnień, które otrzymał Lechpol w ostatnim czasie jest statuetka i tytuł Ambasadora Marki Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców. Nagroda Wiktoria przyznawana jest od siedemnastu lat, a od czterech lat ma formułę ogólnopolską. Konkurs powstał, by wyróżniać tych przedsiębiorców, którzy nie tylko prowadzą świetnie prosperujące biznesy, ale są też społecznikami. Przyznane wyróżnienie oznacza, że firma Lechpol popularyzuje zasady etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej, a także wspiera przedsiębiorczość oraz inicjatywy gospodarcze. Organizatorem konkursu jest Warszawska Izba Przedsiębiorców, która jednocześnie uznała prezesa firmy Lechpol, Zbigniewa Leszka najlepszym polskim kupcem oraz uhonorowała go Nagrodą im. Stanisława Wokulskiego. Wyróżnienie to przyznawane jest co roku tylko jednemu przedsiębiorcy, który w swojej działalności kieruje się zasadami wyznawanymi przez pozytywistycznego bohatera. Odebranie tej prestiżowej nagrody z rąk samego Ministra Gospodarki to dla mnie ogromny zaszczyt. Niezmiernie cieszę się, że kapituła konkursu doceniła moją nieustanną pracę nad tym, by krzewić zasady szacunku dla klienta oraz reagowania na jego potrzeby. Tymi zasadami kierujemy się na co dzień i to właśnie dzięki nim coraz większe firmy chcą z nami rozmawiać o współpracy – mówi Zbigniew Leszek.

Innym ważnym wyróżnieniem jest drugi z rzędu tytuł Lidera Przedsiębiorczości Roku przyznany firmie Lechpol w XX-ej edycji tego Konkursu przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wręczenie nagrody odbyło się podczas uroczystej gali w dniu 29 października 2014r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych. Tytuł ten nadany został firmie Lechpol za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym, a także za umiejętne korzystanie ze środków unijnych, które są przeznaczane na rozwój firmy.

Zauważony i coraz częściej doceniany jest też dynamiczny rozwój firmy Lechpol i jej ekspansja na rynki zagraniczne. W ostatnim czasie do grona wyróżnień za działania na rynkach europejskich trafił przyznany przez Europejskie Forum Przedsiębiorczości zaszczytny tytuł Euro Firma Roku 2014 oraz certyfikat EuroRenoma. Ten ostatni promuje instytucje oraz przedsiębiorstwa, które odznaczają się szczególną solidnością i jakością, a także opierają swą działalność na zasadach etyki biznesowej.