Sprawozdanie Firmy Lechpol Electronics

Sprawozdanie Firmy Lechpol Electronics podlega badaniu przez biegłego rewidenta. W związku z powyższym jesteśmy zobowiązani do potwierdzenia naszych należności. Otrzymane przez Państwa potwierdzenia sald na dzień 31.10.2020 prosimy sprawdzić i podpisany odcinek B odesłać do siedziby naszej Firmy lub skanem na adres ksiegowosc@lechpol.pl.
W przypadku należności uregulowanych u kuriera w chwili odbioru towaru a widniejących na potwierdzeniu, prosimy o taką adnotację i odesłanie odcinka B.
Dziękujemy.