Informacja o wycofaniu produktu KOM0533

Firma Lechpol informuje, że wprowadzony do obrotu zasilacz sieciowy do tabletów Quer 9V, 2A, model KOM0533, nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na brak na sprzęcie oznaczenia natężenia prądu (w amperach) w odniesieniu do prądu wejścia INPUT oraz brak dołączonej do sprzętu instrukcji użytkowania.
Ogłoszenie publikuje się w związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 grudnia 2016 r., DNR-2/160/2016