Warunki przyjmowania przesyłek

W związku z ustandaryzowaniem przesyłek przez firmę DHL, informujemy Państwa o zasadach, według których będziemy postępować przy przyjmowaniu przesyłek na nasz koszt.
Odbierane przez nas będą tylko paczki o wymiarach standardowych. Wszelkie inne przesyłki, które klasyfikowane są jako niestandardowe, nie będą przyjmowane.
Poniżej zamieszczamy opis przesyłek niestandardowych, które nie będą przez nas przyjmowane:
PRZESYŁKI DO 31,5 KG
Opłacie podlegają elementy, których wymiary są większe niż 1,4 x 0,6 x 0,6 m; o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami; o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np: gumy itd.); zawierające luźne ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny; umieszczone w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym kształcie (tzn. możliwe jest przesunięcie się zawartości i związane z tym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu); oznakowane naklejkami DHL „Góra” oraz „Uwaga! NST”; których zawartość wymaga obsługi specjalnej ze względu na możliwość uszkodzenia innych przesyłek lub uniemożliwienie automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych.
PRZESYŁKI POWYŻEJ 31,5 KG
Opłacie podlegają elementy przesyłki na paletach o wymiarach podstawy przekraczających 0,8 x 1,2 m; paleta, na której towar wykracza poza jej obrys; element niespaletyzowany oklejony naklejkami DHL „Góra” oraz „Uwaga! NST”; element niespaletyzowany zawierający substancje płynne (beczki, karnistry, wiadra itp.); element umieszczony na palecie, ale do niej nieprzymocowany (np. za pomocą folii, taśm bindujących, śrub, itp.); element niespaletyzowany o wymiarach większych niż 1,4 x 0,6 x 0,6 m; element niespaletyzowany o kształcie okrągłym, cylindrycznym bądź owalnym lub o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami; elementy nie dające się ze względu na swoją specyfikę spaletyzować, np. urządzenia na kółkach.
Jesteśmy przekonani, że ze względu na obustronne korzyści podejdą Państwo ze zrozumieniem do wprowadzonych zmian a nasza współpraca nadal będzie przebiegała pomyślenie.