Procedura składania reklamacji

Reklamacje, choć zdarzają się stosunkowo rzadko, są dla nas źródłem informacji o tym, co jeszcze możemy zrobić lepiej. Nieustannie rozbudowujemy nasz serwis techniczny, by ulepszać jakość oferowanych produktów. Wciąż unowocześniane zaplecze serwisowe daje możliwość bezbłędnej diagnozy oraz szybkiej i perfekcyjnej reakcji na nią.

Wysyłając sprzęt prosimy uwzględnić poniższe wymogi:


1)    Sprzęt musi zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.

2)    Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu przez firmę spedycyjną.

3)    Przesyłany sprzęt musi być kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego produktu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.

4)    Do sprzętu musi być dostarczony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji.

5)    Do reklamowanego sprzętu prosimy dołączyć kartę gwarancyjną, kopię dowodu zakupu oraz wypełnione zgłoszenie reklamacyjne. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o dacie jego nabycia możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do naprawy odpłatnej.

7)    Na zakupione produkty firma Lechpol udziela gwarancji.


UWAGA! Prosimy, by nadsyłane do nas w ramach reklamacji paczki spełniały następujące wymogi:
        ·    nie przekraczały wagi powyżej 30 kg, w przeciwnym razie obciążenie finansowe poniesie nadawca paczki,
        ·    paczka powinna zostać wysłana jako przesyłka podstawowa (nie zawierać żadnych specjalnych oznaczeń),
        ·    w miarę możliwości tworzenie paczek zbiorczych a nieprzesyłanie każdego urządzenia oddzielnie.

8)    Wysłanie do serwisu przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa nadawca. W innym przypadku sprzęt nie zostanie przyjęty do serwisu i wróci do nadawcy, który będzie zmuszony zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.

9)    Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

10)    Firma Lechpol rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 28 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych podzespołów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 3 miesięcy.

11)    W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym serwisem pod numerem telefonu: +48 25 685 00 40 lub mailowo: serwis@lechpol.pl
 

Sposób wysłania sprzętu do naprawy gwarancyjnej przez partnerów biznesowych firmy Lechpol

Zgłoszenia serwisowe należy składać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą strony sklep.lechpol.pl, zgodnie z poniższymi wskazówkami (wszystkie procesy są ujęte również w poniższej prezentacji):

1)    Logujemy się na swoje konto na stronie sklep.lechpol.pl
2)    Po prawej stronie na pasku głównym należy wybrać zakładkę „Serwis”
3)    Następnie należy kliknąć „Moduł serwisu”
4)    W module serwisu składamy zamówienie serwisowe wybierając produkty, które są przygotowane do wysłania do serwisu firmy Lechpol.

Klikając w prawym górnym oknie Archiwum przechodzimy do widoku, w którym mamy dostępne wszystkie dotychczas złożone zamówienia serwisowe oraz ich statusy w zależności od etapu ich realizacji. Za pomocą przycisku „bieżąca wysyłka” w prawym górnym oknie możemy powrócić do aktualnego zamówienia serwisowego.

5)    Dodajemy każdą pozycję produktową oddzielnie poprzez dokładne wypełnienie pól:
        ·  ilość
        ·  rodzaj zgłoszenia (naprawa/gwarancja)
        ·  opis zgłoszenia
        ·  numer seryjny urządzenia

Uwaga! Prosimy bardzo dokładnie dokonywać opisu problemów z urządzeniem – pomoże to szybciej zdiagnozować problem i przyśpieszyć proces serwisowy.

6)    Po dodaniu wszystkich pozycji przeznaczonych do serwisu należy wypełnić swoje dane teleadresowe w kolejnym etapie tworzenia zgłoszenia serwisowego.

7)    Następnie należy wybrać  opcje dostarczenia przesyłki: kurier własny lub kurier LECHPOL. W przypadku wyboru kuriera własnego, ponoszą Państwo odpowiedzialność za transport przesyłki do serwisu, natomiast w przypadku wyboru kuriera LECHPOL, przesyłka zostanie nadana przez serwis firmy LECHPOL, a paczkę odbierze kurier DHL.
Jeśli wartość produktów serwisowych netto przekracza 200 zł, firma LECHPOL ponosi koszt przesyłki.

8)    Następnie należy określić ilość i wagę paczek, które mają być dostarczone do serwisu.

 UWAGA! Prosimy o bardzo staranne przygotowanie i zapakowanie paczek serwisowych. Firma LECHPOL nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu, wynikające z nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki.

9)    Na końcu zgłoszenia należy określić termin nadania przesyłki, aby był on jak najbardziej dogodny dla Państwa i aby paczka była na ten dzień gotowa do przekazania kurierowi.

10)    Każde zgłoszenie otrzymuje swój unikalny numer ID, a status realizacji paczki można obserwować na bieżąco w archiwum na swoim koncie na stronie sklep.lechpol.pl

11)    Numer ID należy umieści na paczce.

12)    W momencie zakończenia procesu serwisowego paczka zostanie przesłana z powrotem do Państwa.Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

Instrukcja zgłoszenia reklamacji przez partnerów biznesowych firmy Lechpol