Złącze WT.F-GN.F kątowe LX0059

Kod produktu: 
ZLA2561LX

Blokproduktu