Dotacje UE dla firmy Lechpol

„ROZWÓJ FIRMY LECHPOL ZBIGNIEW LESZEK POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU OBSŁUGUJĄCEGO LOGISTYKĘ MAGAZYNOWĄ”

 

Poziom dofinansowania: 41,27%

Wartość projektu: 734 580,74 zł

Beneficjent: Lechpol Zbigniew Leszek

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II

„Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza.”

Działania 2.3 technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

oraz środków budżetu państwa

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

DOTACJE NA INNOWACJE

 


 

Rozwój firmy Lechpol

poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu”

 

Firma Lechpol Zbigniew Leszek uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Rozwój firmy Lechpol poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu” w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

Intensywność wsparcia: 50% kosztów kwalifikowanych

 

Kwota dofinansowania: 199 927,04 zł


DOTACJE NA INNOWACJE

 

 

„Rozwój firmy Lechpol 

poprzez przygotowanie Planu rozwoju eksportu”

 

Firma Lechpol Zbigniew Leszek uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Rozwój firmy Lechpol poprzez przygotowanie Planu rozwoju eksportu” w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

Intensywność wsparcia: 80% kosztów kwalifikowanych

 

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł