Osprzęt satelitarny - pozostałe

Grupa CDNXL: 
17003

Przełącznik DVB-T IRC-500

przełącznik IRC-500 sygnału antenowego telewizji naziemnej i kablowej sterowany dowolnym pilotem; przełącznik umożliwia podłączenie do gniazda antenowego telewizora sygnału z lokalnej sieci kablowej oraz sygnałów z naziemnych nadajników telewizji cyfrowej; przełączenie następuje poprzez dłuższe (ok. 5sek.) przytrzymanie dowolnego przycisku pilota podczerwieni; dioda sygnalizacyjna zaczyna wówczas migać, a następnie po przełączeniu sygnalizuje stan przełącznika;

Montaż:
Gniazdo antenowe telewizora podłaczamy do gniazda TV na przełączniku, telewizję kablową do Cable, a anteny cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T do gniazda MUX; przełącznik zasilany jest z napięcia 5V z gniazda telewizora (należy uaktywnić tę opcję w menu telewizora); jeżeli telewizor nie posiada wyjścia napięcia 5V to należy zastosować zasilacz stabilizowany 5V lub 12V z antenowym separatorem zasilania podłączonym do gniazda antenowego telewizora; jażeli napięcie to jest konieczne do zasilania wzmacniaczy antenowych to można przełączyć przejście tego napięcia na gniazdo MUX (przełącznik wraz z opisem wewnątrz obudowy);
Przełącznik należy tak umieścić, aby dioda sygnalizacyjna była widoczna (zapeniona widoczność dla sygnału podczerwieni z pilota IR)

Dane techniczne:
model: IRC-500;
zasilanie: poprzez gniazdo TV przełącznika - minus na obudowie;
napięcie zasilania przełącznika: 5-12V DC;
możliwość załączenia przejścia napięcia zasilającego na gniazdo MUX - zwarcie zwory wewnątrz obudowy (fabrycznie zwora rozwarta);
częstotliwość pracy: 50-900MHz;
tłumienie dla wejścia aktywnego: max. 1,5dB;
tłumienie dla wejścia nieaktywnego: min. 40dB;
pobór prądu: max. 10mA;
maksymalny pobór prądu przez gniazdo MUX: 500mA;

Sumator AX SWE 40-01

Zwrotnica SWE 40-01 umożliwia łączenie sygnałów telewizji naziemnej (wejście ter -częstotliwości w zakresie 47-860MHz) z czterema sygnałami sat (częstotliwości w zakresie 950-2150 MHz z dwóch polaryzacji) i przesyłanie ich do 4 niezależnych pkt odbioru;
do rozdziału tak zsumowanego sygnału na radiowy telewizyjny i satelitarny potrzebne są cztery gniazda typu GARSAT);

Dane techniczne:
model: Axing SWE40-01;
zakres częstotliwości dla wej.RTV: 47-862 MHz;
zakres częstotliwości dla wej.Sat: 950-2250MHz;
tłumienie przejścia RTV 8dB:
tłumienie przejścia Sat 2dB:
wejścia/wyjścia - gniazda typu F;
element bierny nie wymagający zasilania;
do zastosowania wewnętrznego;
wymiary: 138x127x48mm;
rozstaw otworów mocujących: 120mm (poziomo) i 110mm (pionowo);

Strony