Biuro prasowe

Pełnym sukcesem zakończyła rok 2013 firma Lechpol. Świadczy o tym wiele zdobytych wyróżnień, a w szczególności ostatnie. Po raz pierwszy firma została laureatem Konkursu organizowanego przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Choć na rynku słychać wiele głosów dot. pogorszenia warunków prowadzenia biznesu, Lechpol radzi sobie bardzo dobrze. Świadczą o tym kolejne certyfikaty, jakie otrzymała firma oraz wyróżnienia dla dystrybuowanych przez nią produktów. W ostatnim czasie grono nagród dla firmy powiększyło się o trzeci Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz dwa Laury Konsumenta 2013. 

Strony